Home

Monday, 7 June 2010

Het brandend bosje

Rubrum quem viderat Moyses
Incombustum conservatam agnovimus
Tuam laudabilem virginitatem
Dei Genitrix intercede pro nobis


Een oud liedje van de latijnse liturgie, Ik heb dat lied in het latijn gevonden in de Liber Usualis blz:443. Het komt uit de vespers "In Circumcisione Domini" onder het oktaaf van kerst en is een antifoon. Dei Genitrix ora pro nobis In de Liber staat er: Dei Genitrix, intercede pro nobis.

De vertaling:

In het bosje dat Mozes zag
Brandend maar vorm behoudend
Zien wij Uw prijswaardige maagdelijkheid
Moeder Gods, bid voor ons.

Toen Mozes zijn eerste ontmoeting had met Jahweh, zag hij een bosje dat in brand stond, maar dat niet verteerde. Toe hij dichterbij kwam hoorde hij een stem, “neem je schoenen af, deze plaats is heilig. Op die mysterieuse manier openbaarde God zich aan Mozes en door Hem aan het Joodse volk en eventueel aan de gehele mensheid. De Kerk heeft dit altijd ook gezien als een symbool van de Heilige Maagd, die moeder Gods werd zonder haar maagdelijkheid te verliezen. Totaal vervuld van genade van het begin van haar leven, brande in haar Gods liefde in een manier die wij niet kunnen voorstellen. Het was haar smeekgebed van uiterste nederigheid en verlangen voor Gods glorie dat door God werd gehoord op een manier dat zij ook nooit kon voorstellen. De Blijde Verkondiging was gegeven aan een jonge Joodse maagd, in een arm huishouden, in een arm gehucht, in een arm land, dat vreselijk onder een wreede bezetting leidde.

Nog eventjes het laatste deel: In ons menselijk leven is het vooral de moeder die meest met het kind te doen heeft. Zij vertaald of bemiddelt en geeft, als het waar, haar kind tot haar man, die haar het kind heeft gegeven. Maria heeft dezelfde taak. Als Moeder bemiddelt en geeft zij ons tot haar hemelse Bruidegom. Van het begin heeft de Kerk Christus gezien als het hoofd van de Kerk en Maria als het hart van de Kerk. Zij brengt ons naar Christus.

Dei Genitrix, intercede pro nobis!

1 comment:

Anonymous said...

hiya and welcome dionysius-reflections.blogspot.com blogger found your site via Google but it was hard to find and I see you could have more visitors because there are not so many comments yet. I have found website which offer to dramatically increase traffic to your website http://mass-backlinks.com they claim they managed to get close to 4000 visitors/day using their services you could also get lot more targeted traffic from search engines as you have now. I used their services and got significantly more visitors to my website. Hope this helps :) They offer most cost effective services to increase website traffic at this website http://mass-backlinks.com