Home

Monday, 7 June 2010

Hij en IK

Hij en Ik is de naam van een buitengewoon boekje over het geestelijke leven van gabrielle Bossis. Zij was een Franse vrouw die geboren was in Nantes in 1874 en stierf in 1950, op 76 jarige leeftijd.. Zij kwam van een rijke familie en hoefde nooit te werken, hoewel zij wel een opleiding kreeg als verpleegster. Als een kind voelde zij zich al getrokken tot stil gebed, maar op dezelfde tijd was zij een heel actieve vrouw, die veel vrienden had wegens haar vrolijk en uitgaande karakter.

Toen haar biechtvader haar diep gebedsleven leerde kennen, was hij er van overtuigd dat zij een roeping tot het klooster had, maar zij zelf was er van overtuigd dat haar roeping in de wereld was. Dezelfde overtuiging maakte het haar duidelijk dat zij de vele huwlijksvoorstellen die zij kreeg moest weigeren.

In haar vroege gebedsleven kreeg zij soms, maar heel zelden, een mysterieuze stem te horen die zij dacht de stem van Christus was, hoewel zij zich daar niet zeker van voelde. Het was niet totdat zij 62 was, 14 jaren voor haar dood, dat zij die stem regelmatig begon te ervaren, eerst een paar zinnen, maar later uiterst diepe gesprekken van intieme liefde.

Het eerste boek van die gesprekken kwam uit anonym in 1948, twee jaar voor haar dood en niemand wist wie de auteur was. Dat kwam pas uit, tot de grootste verbazing van haar vrienden, na haar dood, toen in het voorwoord aan de tweede publicatie , de bekende geestelijke schrijver Daniel Rops haar identiteit openbaarde.

Wordt vervolgd

No comments: