Home

About

Deze blog is voor mensen die de mystieke inhoud, de innigste kern van het Katholieke geloof beter willen begrijpen en die het geluk willen ervaren dat Christus beloofde aan mensen die hem zochten: "Vrede geef ik U, mijn vrede geef ik U, een vrede die de wereld die niet kan geven. Ben niet ongerust of bang" De ervaring van dat geluk dat Christus alleen kan geven is de aansporing voor deze blog zodat anderen misschien er iets van kunnen ontdekken.