Home

Saturday, 11 September 2010

Theosis

Het Woord is vlees geworden om ons ’deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen’ (2 Petr. 1,4). ’Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zoon van God wordt door het Woord in zich te dragen en het kindschap te ontvangen’.1 ’Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken’.2 ’De eniggeboren Zoon van God nam, omdat Hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, onze natuur aan, opdat Hij, mens geworden, de mensen tot goden zou maken’.3 (KKK 460)