Home

Saturday, 11 September 2010

Theosis

Het Woord is vlees geworden om ons ’deel te laten krijgen aan Gods eigen wezen’ (2 Petr. 1,4). ’Het Woord van God is mens geworden en Hij die Gods Zoon is, werd de Mensenzoon, opdat de mens zoon van God wordt door het Woord in zich te dragen en het kindschap te ontvangen’.1 ’Want Gods Zoon is mens geworden om ons tot God te maken’.2 ’De eniggeboren Zoon van God nam, omdat Hij ons in zijn goddelijkheid wilde laten delen, onze natuur aan, opdat Hij, mens geworden, de mensen tot goden zou maken’.3 (KKK 460)


"O admirabile commercium" ( O wondervolle wisseling) God is mens geworden zodat de mens God kan worden. Het hele doel van de schepping is dat de mens de mogelijkheid zou hebben om de Goddelijke natuur te delen. God kon geen andere goden scheppen. Maar omdat hij totale liefde is wou hij dat mensen de kans zouden hebben om in Zijn natuur te delen. In theologie spreekt men van "theosis", vergoddeling.

Hoe delen wij in Gods natuur en worden wij deel van God? Een goede vergelijking is als men een stuk ijzer in een vuur steekt. Na een tijdje wordt hey ijzer net zo heet als het vuur en kan men geen onderscheid meer maken, Toch blijft het ijzer en vergaat het niet. Op de zelfde manier worden wij onderdompelt in God en hebben wij dezelfde natuur die God heeft, maar wij blijven altijd een mens. Christus is het uiteindelijke voorbeeld van vergoddeling, want Hij is voledig God en voledig mens. Wij worden vergoddelijkt door deel van Hem te worden. Hij is de wijnstok dat bruist met het Goddelijke leven en wij zijn de takken die het leven van de wijnstok krijgen.

Wat ons te wachten staat in de hemel is dus ongelooflijk en buiten al onze voorstelingen. Immers. wij zullen net als God zijn en God kunnen wij absoluut niet voorstellen.


No comments: