Home

Monday, 7 June 2010

Het Kruisteken

“In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen”

Het is een kenteken van de Katholieke Kerk en van een Katholiek Christen dat wij het kruisteken maken en zeggen als het begin van ieder gebed.

Het is een teken van ons geloof in God die een is (de Naam) maar die een Drie-Eenheid is, ons voorbeeld, het diepste mysterie van ons geloof.

Wij beginnen met ons hoofd te aanraken, het symbool van ons intelligentie, onze macht en daarom het beeld van de Schepper, de Vader.

Dan raken wij onze borst aan, het symbool van het lichaam, het hart, de wijsheid door wien de intelligentie kan werken, het symbool van de eeuwige wijsheid van de Zoon.

Dan raken wij beiden schouders aan omdat wij met onze armen en handen iemand kunnen omarmen, het symbool van liefde, dus de Heilige Geest.

Dus zeggen wij, in de naam van de macht van de Vader, de wijsheid van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest.

Macht zonder wijsheid is verschrikkelijk. Wijsheid zonder macht is frustreerend.. Macht en wijsheid zonder liefde is ontzettend. Maar macht met wijsheid en liefde is volmaaktheid en geluk, de Heilige Drie-Eenheid.

Wij zien de volmaakte Mens op het kruis, Zijn hoofd gebogen, zijn hart gebroken en zijn armen open.

Macht ontmachtigd, wijsheid bespot, liefde gekruisigd

Amen, zo is het, bevestigen wij. Het volmaakte Amen was eerst gesproken door Maria, voor ons, in haar FIAT. Dus met haar zeggen wij haar kinderen, Amen.

No comments: