Home

Monday, 7 June 2010

Over "Oneindig Geluk"

Ieder mens is op zoek naar geluk. Wij willen allemaal gelukkig zijn en alles wat wij doen is gedreven door dit vaak onbewust doel. Ondanks ons streven schijnen meeste mensen niet bijster gelukkig te zijn. De vraag is dan wat ons echt gelukkig zou maken en hoe wij dat kunnen krijgen?

Het doel van deze blog is te laten zien dat voledig geluk kan alleen maar gevonden worden door God te leren kennen. “To know Him is to love Him” Als je God leert kennen zal je Hem onmiddelijk liefhebben en het is liefde dat gelukkig maakt (vraag maar aan iemand die “verliefd” is) en omdat God oneindig lief is, maakt Zijn liefde ons oneindig gelukkig. Eenvoudig.

Maar hoe kunnen wij Hem leren kennen en hoe kunnen wij Zijn liefde ervaren?

De enigste manier is door een verhouding met Hem te hebben. Men kan veel over God lezen en dat is zeker nodig als een voorbereiding. Maar de enigste manier om Hem te leren kennen is door een verhouding met Hem te hebben en dat kan alleen gebeuren door gebed en een leven dat geheel gericht is op Zijn liefde.

In deze blog wil ik daarom onderwerpen bespreken die ons een beeld geven van wie en wat God is en hoe wij Hem kunnen ervaren. Ik zal mijn best doen het in eenvoudige woorden te zeggen, zonder jargon, zo dat iedereen het kan begrijpen. De volgende onderwerpen geven een idee:

De Heilige Drie-Eeenheid
Maria Maagd en Moeder
Het “Onze Vader”
Het Kruisteken
Gods barmhartigheid
Erfzonde
Hemel
Vagevuur
Hel
De donkere nacht van de ziel
Gedichten van St Johannes van het Kruis
Drie geboortes (Johannes Tauler)
Pseudo Dionysius
Het geestelijk leven
De theologie van het lichaam

In alles wat ik zeg probeer ik altijd de geloofsleer van de Katholieke Kerk te volgen, in bijzonder zoals dat wordt uitgelegd door Paus Benedict en zijn voorgangers. Comment is zeer welkom.

Als iemand iets wil weten over een bepaald onderwerp, kunnen zij gerust een vraag stellen. Ook is het mogelijk een gesprek te voeren, zo ver ik tijd heb.

No comments: